Elegant Rose - Diagonal Resize 2

(Source: kakikay-anneko)(NOT my own copy of picture)
Stop wasting your time on someone who will make you feel that you are not part of his life.

(NOT my own copy of picture)

Stop wasting your time on someone who will make you feel that you are not part of his life.“Sa likod ng mga mabubuting tao, nandiyan ang mga abusado.”

(Source: kakikay-anneko)Ang pagmamahal niya sa ‘yo ay parang siopao. Bola-bola lang.

(Source: kakikay-anneko)

Lahat ng lalaki, may titi. Pero hindi lahat, may bayag.

(Source: kakikay-anneko)

ang salitang TAPAT, pag binaliktad mo TAPAT pa rin.

(Source: kakikay-anneko)